Zwroty i reklamacje

Składanie reklamacji
W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz zwrotu/reklamacji
Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, przyczyna reklamacji, numer zamówienia, oraz nr konta do ewentualnego zwrotu należności.

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:
Meritum
ul. Wiśniowa 66
76-200 Słupsk , tel. 502021994

Uwaga! Możesz też skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta, wówczas sami odbierzemy reklamowany produkt od ciebie.

Zwrot towaru
Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt postępuj jak w przypadku reklamacji punkt 1,2,3

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.


Reklamacje i zwroty są zapisane w naszym REGULAMINIE SKLEPU INTERNETOWEGO w § 4 i 5. Odstąpienie od umowy oraz wymiana towaru i Reklamacje - poniżej jego wyciąg.

 

§ 4. Odstąpienie od umowy oraz wymiana towaru


1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres podany w regulaminie.
2. Zwrotowi lub wymianie podlega tylko Produkt bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami oraz oryginalnym nienaruszonym opakowaniem producenta.
3. Klient może wymienić Produkt na inny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Zamówienia. Koszt wysyłki wymienianego Produktu w obie strony ponosi Klient (jeśli Produkt nie jest reklamowany)
4. Zwracany lub wymieniany Produkt powinien być dostarczony na adres Magazynu, tj.: Meritum Marcin Przychodzki, ul. Wiśniowa 66, 76-200 Słupsk, tel. 502021994
5. Przed odesłaniem Produktu Klient ma obowiązek powiadomić Sklep o zamiarze zwrotu lub wymiany Produktu drogą mailową: biuro@opaskikablowe.pl
6. Sklep po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w określonym terminie, w przeciągu 14 dni roboczych zwróci Klientowi kwotę równą cenie Produktu i kosztu wysyłki
7. Zwracany lub wymieniany Produkt należy odesłać wraz z otrzymanym paragonem lub rachunkiem

§ 5. Reklamacje


1. Wszystkie Produkty w Sklepie są fabrycznie nowe, wykonane z należytą starannością, pozbawione są wad fizycznych, prawnych oraz nie naruszają praw osób trzecich.
2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Produkcie wad fizycznych lub niezgodności Produktu z Produktem złożonym w Zamówieniu.
3. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki przy jej odbiorze. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie przesyłki powinien on dopilnować czynności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Przewoźnik ma obowiązek protokolarnie ustalić stan przesyłki, jak też okoliczności powstania uszkodzenia przesyłki. Przewoźnik dokonuje tych czynności także na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Klient ma prawo odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W przypadku ustalenia szkody spisywany zostaje protokół szkody (wzór dokumentu udostępnia przewoźnik).
4. Klient stwierdzając wady w otrzymanym Produkcie uprawniony zostaje do świadczeń gwarancyjnych.
5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu jednego roku od daty zakupu Produktu, o ile w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia niezgodności Produktu z umową pisemnie poinformuje o tym fakcie Sklep drogą mailową: biuro@opaskikablowe.pl
6. Zwracany Produkt należy odesłać wraz z otrzymanym paragonem lub rachunkiem oraz opisem reklamacji.
7. Sklep w ciągu 7 dni roboczych rozpatrzy reklamację i powiadomi Klienta drogą mailową o decyzji.
8. W momencie uznania reklamacji Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy w przeciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeśli nie będzie to możliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu.
9. Koszty odesłania reklamowanego Produktu ponosi Sklep i zwraca go po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Warunkiem zwrotu kwoty jest podanie numeru konta bankowego Klienta.
9. Reklamowany Produkt powinien być wysłany na adres Magazynu, tj.: Meritum Marcin Przychodzki, ul. Wiśniowa 66, 76-200 Słupsk, tel. 502021994

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl